Online obchod: 4SuperSport.sk

Náhradné diely a prípravky pre údržbu športových motocyklov

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ONLINE OBCHODU www.4ss.sk

(ďalej aj ako "VOP")

Predávajúci a prevádzkovateľ online obchodu www.4ss.sk
MV Trade Slovakia s.r.o.
Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, číslo: 29441/N

Miesto podnikania: Misionárska 6, 949 01 Nitra, Slovensko
IČO: 46256245
DIČ: 2023306296
IČ DPH: SK2023306296 (§4) - predávajúci je platiteľom DPH

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2000636016 / 8330, vedený vo Fio Banka, a.s.
IBAN: SK5683300000002000636016
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

(ďalej aj ako "predávajúci", "prevádzkovateľ" alebo "www.4ss.sk")
Zodpovedná osoba/Kontaktné údaje
Ing. Marek Valkovič
Email: info@4ss.sk
Telefón: +421 902 55 68 68

Doručovacia adresa: Misionárska 6, 949 01 Nitra, Slovensko
Adresa pre osobný odber: Misionárska 6, 949 11 Nitra, Slovensko
Vymedzený čas na komunikáciu so zákazníkmi: Pondelok - Piatok: 8:00 - 18:00
Otváracie hodiny (možný osobný odber tovaru): Pondelok - Piatok: 9:00 - 17:00

Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1
www.soi.sk

1. Úvodné ustanovenia
Tieto VOP upravujú práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a Vami (zákazníkom) ako kupujúcim, predmetom ktorého je predaj a kúpa tovaru na diaľku prostredníctvom nášho internetového obchodu umiestneného na webovom sídle www.4ss.sk (ďalej aj ako "kúpna zmluva").

VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, a preto odoslaním Vašej objednávky potvrdzujete, že ste sa s týmito VOP, ako aj reklamačným poriadkom a ustanoveniami o ochrane osobných údajov, oboznámili a v tomto znení ich akceptujete.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Predávajúci Vám umožňuje nakupovať v internetovom obchode bez registrácie formou jednorazového objednávkového formuláru, avšak registráciou u nás môžete po prihlásení jednoducho a pohodlne nakupovať (bez opakovaného zadávania zákazníckych údajov) a zároveň získať výhody verného zákazníka.

O registrácii

Registráciou v internetovom obchode www.4ss.sk:

- pohodlne a jednoducho nakúpite bez opakovaného zadávania Vašich údajov,
- vidíte prehľad Vašich aktuálnych objednávok a ich aktuálny stav, ale aj históriu už zrealizovaných objednávok,
- získavate pravidelné informácie o novinkách a zľavách,
- sa môžete zúčastniť nášho vernostného systému, na základe ktorého získavate rôzne zľavy a výhody verného zákazníka.

Realizácia objednávky
Svoj nákup zrealizujete vložením vybraného tovaru do košíka, vyplnením objednávkového formulára a potvrdením funkcie "Dokončiť objednávku s povinnosťou platby", a teda Vašim záväzným súhlasom s objednávkou. Bezodkladne po prijatí Vašej objednávky od nás obdržíte e-mail s potvrdením objednávky a jej rekapituláciou (dostupnosť a termín dodania tovaru, názov a cena tovaru, cena dodania tovaru, adresu miesta doručenia tovaru, podmienky a spôsob prepravy), ako záväzné potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho, čím je uzavretá kúpna zmluva. Uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzujete, že ste sa oboznámili s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok a spracovaním osobných údajov a zároveň, že s nimi súhlasíte.

Objednať Vami vybraný tovar môžete aj prostredníctvom e-mailovej správy na kontaktnej adrese alebo telefonicky na kontaktnom telefónnom čísle, pričom kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu.

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia povinností oboma zmluvnými stranami z nej vyplývajúcich. Vaša objednávka bude nami archivovaná za účelom plnenia povinností z nej vyplývajúcich a vyplývajúcich nám z platných právnych predpisov po celú dobu prevádzky internetového obchodu a nebude prístupná tretím neoprávneným osobám. Registrovaný zákazník má po prihlásení prístup ku všetkým vykonaným objednávkam.

Storno objednávky
Ak si želáte Vašu objednávku zrušiť, urobiť tak môžete až do vybavenia Vašej objednávky. Storno objednávky môžete vykonať prostredníctvom e-mailu na adrese: info@4ss.sk alebo telefonicky na čísle: +421 902 55 68 68. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, a vtedy, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia Vám nie je schopný dodať tovar v predpokladanej lehote dodania alebo v cene uvedenej pri tovare. V prípade, že táto situácia nastane, budeme Vás bezodkladne kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak ste v takomto prípade už za tovar zaplatili, bude Vám uhradená čiastka bezodkladne, najneskôr do 14 pracovných dní, prevedená späť na Váš účet a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

3. Cena a spôsob úhrady

Kúpna cena za tovar
Všetky ceny za tovar uvedené v našom internetovom obchode pravidelne aktualizujeme a sú uvádzané tiež vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi. Uvedená cena pri tovare nezahŕňa náklady za dodanie tovaru - poštovné a dobierka. Konečnú cenu za tovar aj spolu s nákladmi za jeho dodanie na základe vybraného spôsobu doručenia Vám zrekapitulujeme ešte pred záväzným odoslaním objednávky. V prípade, že ste našim registrovaným zákazníkom a v rámci vernostného systému si vyberiete ako odmenu za Vašu vernosť zľavu alebo zľavový kupón, konečná cena po zľave Vám bude zobrazená vo finálnej rekapitulácii objednávky. Doklad o kúpe Vám priložíme vždy k zásielke tovaru, slúži tiež ako záručný list.

Spôsob úhrady kúpnej ceny

Kúpnu cenu za Vami vybraný tovar môžete uhradiť nasledovným spôsobom:

platba bankovým prevodom - pri výbere tejto možnosti obdržíte v potvrdení Vašej objednávky všetky potrebné údaje k platbe. Tovar budeme expedovať po pripísaní platby na náš bankový účet. Zároveň Vás žiadame o zrealizovanie platby do 7 (siedmych) dní odo dňa potvrdenia Vašej objednávky.
dobierka - za tovar zaplatíte pri prevzatí v hotovosti poštovému prepravcovi alebo kuriérovi.

4. Dodacie podmienky a poštovné
Vaše objednávky vybavujeme priebežne každý deň a objednaný tovar sa snažíme expedovať v čo najkratšom možnom termíne.

Čo znamenajú jednotlivé dodacie lehoty uvedené pri tovare?

na sklade - tovar máme v uvedenom množstve na našom sklade a expedujeme najneskôr nasledujúci pracovný deň po potvrdení Vašej objednávky.
dostupné za - tovar je objednaný od nášho dodávateľa, alebo je práve na ceste k nám od dodávateľa. Lehota uvedená pri tovare znamená za koľko dní k nám dorazí tovar od dodávateľa. Tovar expedujeme najneskôr nasledujúci pracovný deň po prevzatí tovaru od dodávateľa.
na objednávku - tovar je na sklade u nášho dodávateľa. Po odoslaní Vašej objednávky Vás budeme kontaktovať o dodacej lehote tovaru. Predpokladaná dodacia lehota tovaru na objednávku je 14 dní.

Vo výnimočných prípadoch môže byť lehota dodania tovaru dlhšia najmä z dôvodu väčšieho počtu objednávok alebo väčšieho odberu tovaru v rámci jednej objednávky, a preto Vás prosíme o Vašu trpezlivosť. O prípadnej dlhšej lehote Vás budeme bezodkladne informovať. V prípade tovaru, ktorý máme na sklade, alebo je dostupný u dodávateľa, zaväzujeme sa Vám dodať tovar najneskôr do 14 pracovných dní. V prípade tovaru na objednávku najneskôr do 30 pracovných dní.

Doručenie tovaru a poštovné
K uvedeným cenám tovaru pripočítavame poštovné podľa spôsobu a adresy dodania a podľa objednanej váhy tovaru. V rámci Slovenskej republiky si môžete zvoliť nasledovné spôsoby doručenia:

tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou Slovenskej Pošty

Výška poštovného závisí od hmotnosti zásielky:
do 5.00 kg - 4,00 € s DPH
do 15.00 kg - 5,50 € s DPH
do 30.00 kg - 6,50 € s DPH

Cena prepravy balíkovou firmou Slovenská Pošta zahŕňa, SMS notifikáciu, opakované doručenie, či platbu kartou pri platbe na dobierku.

Zásielka je zvyčajne doručená do 1 pracovného dňa od odovzdania tovaru na prepravu prepravnej spoločnosti. O expedovaní Vás informujeme e-mailom.

Osobný odber
Za osobný odber si neúčtujeme žiadny poplatok.
Váš tovar si môžete u nás vyzdvihnúť aj osobne prevziať až po vzájomnej dohode.
Poplatky za balné sú zahrnuté v cene prepravy.
Náklady na doručenie tovaru ako aj dodacie lehoty do zahraničia budú vyčíslené individuálne.

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu, resp. oprávnenej osobe alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu, a preto POZOR! Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť. Zároveň nezodpovedáme ani za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom alebo nesprávne uvedenými dodacími údajmi.

Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutom mieste a čase, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. V prípade, že tovar neprevezmete, alebo nezabezpečíte jeho prevzatie, v dohodnutom čase a mieste, alebo odmietnete tovar prevziať, náš záväzok dodať tovar sa považuje za splnený, a preto máme v takomto prípade právo odstúpiť od zmluvy a požadovať od Vás náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné doručenie tovaru je možné len po vzájomnej dohode.

Vlastnícke právo k tovaru kupujúci nadobudne prevzatím tovaru a úplným zaplatením celej kúpenej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

5. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru
Ak nakupujete v našom internetovom obchode ako spotrebiteľ, ste oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru Vami alebo Vami určenou treťou osobou, s výnimkou dopravcu. Tovar sa tiež považuje za prevzatý ak sa:

Vami objednané tovary v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Odstúpiť od zmluvy môžete aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť ho písomnou formou v listinnej podobe na adrese: MV Trade Slovakia s.r.o, Misionárska 6, 949 01 Nitra, alebo prostredníctvom e-mailu na elektronickej adrese: info@4ss.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete písomné oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od počiatku. V súlade s ustanovením § 517 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení si môžete uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých druhov tovaru) a v takom prípade sa zmluva ruší od počiatku len v tejto časti.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti so zmluvou, najmä kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Vášho oznámenia o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, a to rovnakým spôsobom aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platbu za zakúpený tovar Vám vrátime až po doručení vráteného tovaru späť na našu doručovaciu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, a to podľa skutočnosti, ktorá nastane skôr.

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Tovar nám prosím nezasielajte späť na dobierku, v takomto prípade si vyhradzujeme právo tovar neprebrať!

Dovoľte nám informovať Vás, že v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy, priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy (to platí aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty). V prípade odstúpenia od zmluvy, nám prosím vráťte tovar kompletný, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný, inak zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V zmysle § 7 ods. 6 zákona č.102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, nemôžete odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najmä:

- predaj tovaru, ktorý nie je v pôvodnom obale
- predaj tovaru, ktorý je poškodený a ktorého ochranný obal po dodaní porušený
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa
- predaj tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
- elektrické diely pri ktorých nie je možné vizuálnou kontrolou zistiť ich bezchybný sta
- originálne diely
- poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Ak u nás nakupujete ako podnikateľ, v súvislosti s Vaším predmetom podnikania, odstúpenie od zmluvy sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Reklamačný poriadok
Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť.

Reklamačný poriadok
Ako kupujúci - spotrebiteľ vady na tovare môžete uplatniť v rámci záručnej doby, a to v súlade s týmito VOP, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

Záručná doba a zodpovednosť za vady
Záručná doba v internetovom obchode www.4ss.sk poskytujeme záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Doklad o kúpe je zároveň záručným listom.

Zodpovednosť za vady predávajúceho na tovare sa riadi ustanoveniami § 619 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Predávajúci zodpovedá za vady zavinené výrobcom alebo predávajúcim, a ktoré má tovar pri prevzatí Vami ako kupujúcim. Nie sme zodpovední za vady vzniknuté z dôvodu nesprávneho zaobchádzania alebo používania tovaru.

Nekompletnosť zásielky alebo mechanické poškodenie tovaru, ak táto vada nebola zjavná pri prevzatí zásielky, nám bezodkladne, najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky oznámte prostredníctvom e-mailu na adrese: info@4ss.sk alebo telefonicky na čísle: +421 902 55 68 68, v opačnom prípade Vám neskoršie reklamácie z tohto dôvodu nemusia byť uznané.

Postup pri reklamácii tovaru
Ak z dôvodu zistenej vady tovaru chcete u nás zakúpený tovar reklamovať, urobte tak bez zbytočného odkladu po zistení vady zakúpeného tovaru a uplatnenie reklamácie nám prosím oznámte prostredníctvom e-mailu na adrese info@4ss.sk a v e-mailovej správe uveďte Vaše identifikačné údaje, číslo objednávky, druh tovaru a rozsah vád tovaru. Po obdržaní e-mailu Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky za účelom dohody o najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

Pri uplatňovaní reklamácie, po vzájomnej dohode, zašlite písomnú reklamáciu spolu s chybným tovarom, kópiou dokladu o kúpe, kópiou dodacieho listu (ak nebol tovar prevzatý osobne) na adresu: Misionárska 6, 949 11 Nitra. V písomnej reklamácií prosím uveďte: Vaše identifikačné údaje, číslo objednávky, druh tovaru a rozsah vád tovaru, ako sa vady tovaru prejavujú, aký nárok zo zodpovednosti za vady tovaru ste si zvolili, dátum a prípadný podpis a ak je to technicky možné, priložte prosím aj fotodokumentáciu vád tovaru. Po obdržaní reklamovaného tovaru spolu s potrebnými dokumentmi Vám zašleme potvrdenie o uplatnení reklamácie prostredníctvom e-mailu.

Ako zásielku pri reklamácii tovaru pripraviť
Tovar, z hygienických dôvodov, pred zaslaním na reklamáciu riadne vyčistite. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a vhodne zabalená, aby počas prepravy k nám nedošlo k poškodeniu tovaru. K tovaru priložte kópiu dokladu o kúpe a prípadnú kópiu dodaciu listu (ak tovar nebol prevzatý osobne). Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť.

Vybavenie reklamácie
Vašu reklamáciu sa pokúsime vybaviť čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia písomnej reklamácie, v opačnom prípade máte právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu tovaru za nový. V opodstatnených prípadoch môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS správou. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii zásielky a termíne doručenia.

V prípade opodstatnenej reklamácie Vám tovar bezplatne a bez zbytočného odkladu uvedieme do zodpovedajúceho stavu (v zmysle ustanovení §§ 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení) a zjednáme nápravu jedným z nasledovných spôsobov, a to:

- ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť - odstránením vady,
- ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť - výmenou veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenou súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimeranú náklady
- ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť - výmenou veci, odstúpením od zmluvy a vrátením finančných prostriedkov, alebo poskytnutím primeranej zľavy z ceny tovaru.

Ak nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať, aj keď ide o odstrániteľné vady, máte právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť.

V prípade, že nakupujete v našom internetom obchode ako podnikateľ, v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, zodpovednosť za vady predávajúceho a podmienky záruky sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci, dovoľte nám informovať Vás ako chránime Vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Počas Vašej návštevy sú na našom chránenom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.4ss.sk:
MV Trade Slovakia s.r.o.
Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, číslo: 29441/N

Miesto podnikania: Misionárska 6, 949 01 Nitra, Slovensko
IČO: 46256245
DIČ: 2023306296
IČ DPH: SK2023306296 (§4) - predávajúci je platiteľom DPH
(ďalej aj ako "prevádzkovateľ" alebo "www.4ss.sk")

Spracúvané osobné údaje

Predávajúci Vám umožňuje nakupovať v internetovom obchode bez registrácie formou jednorazového objednávkového formuláru, avšak registráciou u nás môžete po prihlásení jednoducho a pohodlne nakupovať (bez opakovaného zadávania zákazníckych údajov) a zároveň získať výhody verného zákazníka. Pri registrácií a pri nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné osobné údaje, ktoré sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, a to:

meno a priezvisko, adresa vrátane krajiny (vystavenie dokladu o kúpe, doručenie tovaru)
e-mailová adresa (prihlásenie sa do Vášho účtu, Vaša identifikácia, komunikácia s Vami)
ďalšia voliteľná adresa (doručenie tovaru na inú adresu ako je fakturačná adresa)
voliteľné telefónne číslo (urýchlenie komunikácie s Vami)
ak nakupujete ako podnikateľ zároveň tiež Vaše obchodné meno, sídlo, IČO, prípadne IČ DPH (vystavenie faktúry, doručenie tovaru)

Účel spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy - spracovania a vybavenia Vašej objednávky (najmä spracovanie objednávky, potvrdenie objednávky, uzatvorenie kúpnej zmluvy, vystavenie dokladu na zaplatenie kúpnej ceny, dodanie tovaru, evidencia a archivácia objednávok pre administratívne a účtovné účely), a to po dobu nevyhnutnú na splnenie si našich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a platných právnych predpisov. Na účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu aj po skončení pôvodného účelu.

Zmena a aktualizácia osobných údajov, zrušenie registrácie
Všetky Vaše osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť a aktualizovať prostredníctvom e-mailu na adrese: info@4ss.sk. Ak ste sa rozhodli využiť výhody registrácie v našom internetovom obchode a ste u nás zaregistrovaný, Vaše osobné údaje môžete zmeniť alebo aktualizovať tiež po prihlásení sa do Vášho účtu. V prípade záujmu zrušenia registrácie nás o to prosím požiadajte prostredníctvom e-mailu na adrese: info@4ss.sk.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, ani neposkytujeme iným subjektom a tretím osobám s výnimkou jednorazového poskytnutia osobných údajov tretej osobe (najmä prepravným spoločnostiam) za účelom vybavenia objednávky a splnenia povinností vyplývajúcich nám z kúpnej zmluvy. Osobné údaje chránime pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Nezodpovedáme iba za zneužitie osobných údajov treťou osobnou, ktorá sa k databáze osobných údajov dostala bez oprávnenia. V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali finančných prostriedkov na Vašich účtoch.

E-maily od www.4ss.sk a newsletter
Vaše osobné údaje spracúvame aj za účelom informovania Vás ako nášho zákazníka na základe Vášho súhlasu, a to až do odvolania Vášho súhlasu. Potvrdením registrácie súhlasíte so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu prevádzkovateľa. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 500kB. Pri odoslaní jednorazovej objednávky si môžete zvoliť, či chcete dostávať pravidelné informácie o našej ponuke tovaru, akciách a službách. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@4ss.sk, alebo na adrese: Misionárska 6, 949 01 Nitra.

Poučenie o právach Vás ako dotknutej osoby (v zmysle § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení)

Ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení máte právo na základe písomnej žiadosti od nás vyžadovať najmä: potvrdenie, či sú alebo nie sú spracúvané Vaše osobné údaje; vo všeobecne zrozumiteľnej forme: informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal Vaše osobné údaje na spracúvanie; zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu a namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

Kupujúci uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu.

8. Záverečné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim a sú pre obe strany záväzné.

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa riadia ustanoveniami kúpnej zmluvy (záväzná objednávka a potvrdenie objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), týmito VOP a platnými právnymi predpismi. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č.102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako i súvisiacimi predpismi.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na webovom sídle internetového obchodu www.4ss.sk.

Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto VOP prečítali, oboznámili ste sa s ich obsahom a bez výhrad prijímate všetky ustanovenia týchto VOP, reklamačných podmienok ako aj ustanovenia o ochrane osobných údajov v platnom znení uvedenom na stránkach nášho internetového obchodu v deň odoslania záväznej objednávky, ako aj platnú cenu objednaného tovaru vrátane nákladov na doručenie, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Váš názor nás zaujíma, a preto všetky Vaše podnety, ale aj sťažnosti privítame na našej doručovacej adrese alebo formou e-mailu na adrese: info@4ss.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2017

Online obchod pre športové motocykli - www.4ss.sk